pomodoro piccadilly invernale Pomodori Piccadilly (500g)