tubetti grano duro bio girolomoni Tubetti Bio Grano Duro (500g)